Nasi uczniowie w Domu Seniora

Święty Jan Paweł II jest bliski dla każdego Polaka, a szczególnie dla osób starszych. Z tej racji uczniowie naszej szkoły, której patronuje Papież Polak, udali się do Domu Seniora „Jesień na Letniej” w Jaworznie, aby mieszkańcom tego domu przedstawić montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Św. Jan Paweł II – 40 lat minęło w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Wzruszeni Staruszkowie z przejęciem wysłuchali wspomnień, pięknych wierszy i piosenek o Papieżu. Ze łzami w oczach zobaczyli pokaz multimedialny streszczający życie i pontyfikat naszego Ojca Świętego. Uczniowie zostali nagrodzeni ogromnymi brawami oraz upominkami i dyplomami dziękczynnymi od Pani Prezes Fundacji „Jesień na Letniej” mgr Agnieszki Jura i ks. Kapelana Roberta Szulczewskiego. To spotkanie nie tylko sprawiło radość mieszkańcom Domu Seniora, ale również naszej młodzieży. Cieszyli się, że mogli wnieść trochę szczęścia w ich życie pełne nieraz cierpienia i zmagania się ze starością. Wyrazili ogromne zadowolenie na zaproszenie, by wspólnie się spotkać z okazji Świąt Bożego Narodzenia.