Wykłady Państwowej Inspekcji Pracy w naszej szkole

Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa” i przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy promuje idee bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Dzięki programowi nasi uczniowie mają świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszą poziom wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.
W dniu 8 kwietnia 2016 r. W naszej szkole odbyły się dwa wykłady Państwowej Inspekcji pracy. Podczas pierwszego wykładu Pani Jagoda Doroszko i Pani Wioletta Natkaniec z działu prawnego PIP Katowice przeprowadziły wykład na temat podstaw prawa pracy dla uczniów podejmujących pracę wakacyjną lub absolwentów wchodzących na rynek pracy. Podczas drugiego wykładu Pani nadinspektor Anetta Ranosz przeprowadziła wykład o zagrożeniach i wypadkach na budowie. Dodatkowo nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznych lekcjach dotyczących prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki czemu ich start w życiu zawodowym może okazać się bezpiecznym.

Mariusz Dziubanik

[Not a valid template]