technik budownictwa

Zbuduj z nami swoją przyszłość!

 

 

   

TECHNIK BUDOWNICTWA z e-kosztorysowaniem oraz projektowaniem wnętrz lub krajobrazu.

Perspektywy absolwenta:

•zdajesz maturę,
•otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass,
•uzyskujesz kolejne kwalifikacje w ramach obszaru kształcenia budowlanego (B),
•zdobywasz dodatkowe umiejętności na certyfikowanych kursach specjalistycznych,
•kontynuujesz naukę na wyższych uczelniach,
•rozpoczynasz karierę zawodową.

Co nas wyróżnia?

 • dogodna lokalizacja w centrum miasta
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • staże zagraniczne
 • bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje
 • projekty w ramach EFS i możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów
 • możliwość zatrudnienia absolwentów w firmach w ramach podpisanych umów z pracodawcami m.in. Riser, ZRE, Konspekt
 • współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i z Izbą Rzemieślniczą
 • współpraca z uczelniami wyższymi – wykłady i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych
 • promesa dla najlepszego absolwenta-bezpłatne studia na wybranym kierunku
 • nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów
 • nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa
 • miła i życzliwa atmosfera

Czego będziesz się uczył?

Zawód ma wyodrębnione dwie kwalifikacje:

 

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 3. organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 5. sporządzania kosztorysów i ofert na roboty budowlane.

Przeczytaj też: