Projekty unijne

Kolejny rok szkolny na półmetku. My jednak nie zwalniamy tempa. Solidnie pracujemy, bo już w drugim półroczu czeka nas wiele atrakcji. Największą z nich są projekty unijne w naszej szkole.

Tym razem obejmą one nie tylko uczniów, ale i nauczycieli.

Erasmus+ to projekt dla uczniów. Obejmuje on praktyki zagraniczne w Hiszpanii i Niemczech. 12 najlepszych, w tym 7 mechanikow i 5 fryzjerek pozna kulturę, obyczaje i specyfikę swojego zawodu. Kurs przygotowawczy do wyjazdu już trwa, najważniejszy jego punkt to nauka języka angielskiego i niemieckiego.

Drugi projekt, POWER, obejmuje nauczycieli. Odbędą oni kurs języka angielskiego na Malcie. Będzie on kontynuacją działań, które trwają już od dwóch miesięcy.

 

Czytaj dalej...

Projekt Erasmus+ ” Europejskie zawody przyszłości” zakończony i podsumowany.

Istnieje pewne łacińskie przysłowie: ,,Cokolwiek czynisz, czyń dobrze  i oczekuj końca”. Nadszedł czas na podsumowanie  tegorocznej edycji programu Erasmus+, w której uczestniczyło czterdzieścioro uczniów naszej szkoły.

Na  uroczystej konferencji podsumowującej projekt, oprócz biorących udział w projekcie, obecni byli pani dyrektor Halina Jarczyk, wicedyrektorzy szkoły, koordynator projektu oraz nauczyciele szkoły.
Gdybyśmy chcieli jednym zdaniem podsumować projekt, stanowiący element program Erasmus+, moglibyśmy po raz kolejny użyć maksymy ,,Veni, vidi, vici”.  Wiemy, że skromność należy  do pożądanych cech, ale zupełnie nieskromnie przyznajemy się do sukcesu,  jaki w sferze pracy i praktyk zawodowych odnieśli uczniowie naszej szkoły. Dzięki dobrodziejstwu programu mogli wyjechać do Niemiec, zmierzyć się z rzeczywistością zawodową, charakterystyczną dla państw Unii Europejskiej, pogłębić znajomość języków obcych i zanurzyć się w kulturowości odmiennej od polskiej. Odpłacili rzetelnością, punktualnością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Uzyskali u swych pracodawców najwyższe oceny, zdobyli znakomite opinie. Czego chcieć więcej!
Właśnie o tym rozmawialiśmy podczas konferencji podsumowującej. W swoim przemówieniu Pani wice dyrektor Magdalena Dygdoń-Kliemt przedstawiła główne cele projektu to jest: rozwój praktycznych umiejętności zawodowych oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron, co jest nieodzowną cechą na współczesnym rynku pracy i wielką zaletą w planowaniu własnej kariery zawodowej. Następnie podkreślono korzyści jakie z uczestnictwa w projekcie wynieśli sami uczniowie, oraz szkoła, która wzbogaciła się o doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, co znacznie pomogło w realizacji uczniowskich zadań zawodowych. Wrażenia uczestników, przygotowane przez nich prezentacje i filmy ze staży w Niemczech, wręczenie uczniom Certyfikatów Europass Mobilność  – wszystkie te elementy świadczyły o tym, jak wiele można osiągnąć.  Ważne, by chcieć i umieć budować, nie zaś niszczyć; ważne, by dostrzegać piękno ludzkiej kreatywności.

 

 

      

 

Czytaj dalej...

Niemcy 2017


 

 

Czytaj dalej...

Podsumowanie 2016

Konferencja podsumowująca projekt

Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości

Program Erasmus+ to już kolejna edycja projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

W tym roku na czterotygodniowym stażu zagranicznym przebywało 32 uczniów z klas jaworznickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II. Zdobywali doświadczenie zawodowe we Włoszech i Portugalii w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik elektryk. Wzorem lat ubiegłych, jaworznicka młodzież i tym razem była pod wrażeniem nowoczesności praktyk oraz przychylności pracodawców.
Dotacja finansowana przez Komisję Europejską zapewniła młodzieży m.in. przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, transfer na lotnisko, przelot samolotem, transport autokarowy do pensjonatu, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie NNW, wycieczki turystyczne, a nawet kieszonkowe na drobne wydatki. Wartość całego projektu, z którego skorzystało 64 uczniów i obejmował dwa lata to: 167 900,00 Euro.
Odbycie staży pozwoliło uczniom zdobyć wiedzę z zakresu słownictwa fachowego Praca w wielonarodowym zespole przyczyniła się do praktycznego podniesienia kompetencji językowych i poznania różnorodności kulturowej Zjednoczonej Europy. Największą zaletą stażu było nabycie umiejętności z zakresu specjalności nauczanych w naszej szkole, przełamanie barier językowych oraz zawodowy debiut na obcym rynku pracy. Zdobycie szerokich doświadczeń zawodowych pozwoliło w praktyczny sposób wspomóc wiedzę teoretyczną szkolną i zastosować ją w polskich, a także europejskich realiach.
Wartością dodaną podczas realizacji projektu, jest uzyskanie przez stażystów dokumentu Europass Mobility. Stażyści zdobędą nowe narzędzie pomocne przy ubieganiu się o pracę – dwujęzyczny dokument potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass potwierdzający nabyte na stażu umiejętności.

[Not a valid template]

Czytaj dalej...

Foto – Barcelos 2016

[Not a valid template]

Czytaj dalej...